Colloque international Karol Irzykowski à Varsovie – UW et Paris-Sorbonne – 7 et 8 novembre 2014

Organisateurs : Mateusz Chmurski, Katarzyna Sadkowska et Kinga Siatkowska-Callebat.

conf Irzy

 

7.11.2014

10.00 Uroczyste otwarcie konferencji

1. Irzykowski na tle prądów modernistycznych Ujęcia komparatystyczne

10.30

Zofia Mitosek

Karola Irzykowskiego gry (z) foremkami

10.50

Katarzyna Sadkowska

Irzykowski i niemiecki romantyzm

11.10

Mateusz Chmurski

Irzykowski a Vaihinger

11.30

Dyskusja

12.00-13.30

przerwa obiadowa

13.30

Ewa Paczoska

Irzykowskiego i Virginii Woolf przygoda w nieznanym kraju

13.50

Piotr Biłos

Irzykowski wobec powieści

14.10

Xavier Galmiche

Naissance du cybertexte : Irzykowski et Roussel

14.30

dyskusja

15.00-15.30

przerwa kawowa

2. Człowiek sporu: Irzykowski a wyzwania nowoczesności

15.30

Lena Magnone

Irzykowski jako główny aktor transferu psychoanalizy do kultury polskiej przed I wojną światową

15.50

Konrad Niciński

Irzykowski a faszyzm

16.10

Weronika Szulik

Śmierć teatru. Karol Irzykowski Człowiek przed soczewką, czyli sprzedane samobójstwo

16.30

dyskusja

18.00

debata w redakcji Kultury Liberalnej

 8.11.2014

3. Nie tylko Pałuba, inne regiony piśmiennictwa Irzykowskiego

10.00

Marcin Jauksz

Odrzucone cegiełki. O „kunszcie” narracyjnym Irzyowskiego-nowelisty

10.20

Sylwia Panek

„Jasność jest fikcją zrobioną z materiału chaosu”. Irzykowski przeciwko niezrozumialstwu

10.40

dyskusja

11.00-11.20

przerwa kawowa

11.20

Martyna Pańczak

Fałszowanie rzeczywistości, fałszowanie „ja”. Autentyczność w dziennikach osobistych André Gide’a i Karola Irzykowskiego

11.40

Jan Zdunik

Brama zwycięstwa Karola Irzykowskiego jako nowoczesna narracja o wojnie

12.00

dyskusja

12.30-14.00

przerwa obiadowa

 4. Postać sporna: dziedzictwo Irzykowskiego

14.00

Małgorzata Smorąg-Goldberg

Boy déconstruit par Irzykowski ou les sources cachées de la “méthode” gombrowiczeenne

14.20

Michal Szyszka

Irzykowski a Kisielewski

14.40

dyskusja

15.00-15.20

przerwa kawowa

15.20

Kinga Siatkowska-CallebatIrzykowski dziś  (we Francji)

15.40

Włodzimierz Bolecki

Dlaczego nie ma Irzykowskiego?

16.00

dyskusja i podsumowanie obrad

17.00

bankiet