COLL: L’histoire avant la mémoire : Pratiques documentaires dans les premières historiographies de la Shoah

5-7 mai 2016
Institut de la Culture Polonaise (IKP), Université de Varsovie
Organisateurs :
Centre de recherches historiques, Grihl, EHESS (Judith Lyon-Caen)
Institut de la Culture Polonaise, Faculté de la Polonistique, Université de Varsovie (Paweł Rodak, Zofia Mioduszewska)
Partenaires :  Fondation pour la Mémoire de la Shoah – Paris /Institut Historique Allemand de Varsovie (Katrin Stoll) / Université de Strasbourg – ARCHE (Audrey Kichelewski)
Université de Strasbourg – GEO / CERCEC (EHESS/CNRS) / Institut national d’études démographiques – Paris / Institut Français – Centre de Civilisation Française – Varsovie
PROGRAMME
 
5 mai, 
15.00 Otwarcie konferencji / Opening of the conference 
– Alojzy Nowak, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
– Zbigniew Greń, Dziekan Wydziału Polonistyki UW
– Stanislas Pierret, Directeur de l’Institut Français de Pologne
– Judith Lyon-Caen (EHESS), Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski) : Wprowadzenie / Introduction
Problemy metodologiczne: dokument, świadectwo, literatura / Methodological issues : document, testimony, literature 
Prowadzenie / Chair: Judith Lyon-Caen (EHESS)
– Piotr Laskowski (Uniwersytet Warszawski): « Surowa, z żydowska zaprawiona lwowszczyzna » – relacja / relacje Leona Weliczkera-Wellsa / « Crude, Yiddishised Lwow dialect » – the account(s) of Leon Weliczker-Wells
– Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki): Medaliony Zofii Nałkowskiej: między dokumentem a literaturą / Medallions of Zofia Nałkowska: between document and literature
– Aurelia Kalisky (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin): The Poetics of Traces in HG Adler’s Historiography
– Judith Lindenberg (EHESS): Le « guide méthodologique » de la Commission Centrale Historique Juive : à l’origine de la production d’une première documentation sur la
Catastrophe / Central Jewish Historical Commission’s « methodological guide » : at the origins of the first Holocaust Documentation
– Elizabeth Gallas (Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, Leipzig): Framing Future Research – Holocaust Documentation in the Jewish Social Studies of the 1940s and 50s 
6 mai :
9.30 Międzywojnie – wojna – po wojnie / Interwar/war/postwar 
Prowadzenie / Chair: Morgane Labbé (EHESS)
– Natalia Aleksiun (Touro College, New York): Methodological challenges to writing Polish Jewish history in the aftermath of the Holocaust
– Katherine Lebow (Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies) : Documenting Life and Death in Poland. Contexts and Continuities, 1921-1947
– Jacek Leociak (Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN/IBL PAN) : Relacje w Archiwum Ringelbluma: materialność – status gatunkowy – obszar tematyczny / Accounts from the Ringelblum Archive : materiality-genre-thematic scope
– Martyna Rusiniak-Karwat (Instytut Studiów Politycznych PAN): Podziemne Archiwum Bundu w getcie warszawskim i jego powojenne losy / The Underground Archives of the Bund and their post-war fate
– Piotr Weiser (Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Archiwa byłych obozów koncentracyjnych (Majdanek i Gross-Rosen) / Archives in the Former Concentration Camps (Majdanek and Gross-Rosen)

15.00 Polityki wydawnicze dotyczące dokumentów: obrazy / Editorial policies about documents : images 
Chair: Natalia Aleksiun (Touro College, New York) – Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski): “A characteristic picture”. The Use of photographs in Extermination of Polish Jews. Book of pictures (1945)
– Irina Tcherneva (CERCEC, EHESS) : On the front of the image. The Latvian example of the re-employement of visual documents about « atrocities » in the documentary film (1942-1971)
17.00 Powojenne procesy i kwestia dokumentacji / Post-war trials and the documentation issue 
Chair : Katrin Stoll (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie)
– Alain Blum (CERCEC, INED, EHESS) / Emilia Koustova (GEO, Université de Strasbourg): Silences et présences de la Shoah dans la Lituanie soviétique d’après-guerre à travers la documentation policière et judiciaire / Absence and presence of the Holocaust in Soviet Lithuania after the war (analysis of the police and judicial documentation)
– Alexander Friedman (Historical Insitute, University of Saarland) /
– Vanessa Voisin (CERCEC, FMS, EHESS): The Victims Accuse (1963). Domestic and International Dimensions of the Soviet Campaign against the Koblenz Trial Approach
– Nathalie Moine (CERCEC, CNRS): Official testimonies and private memories of Iulii Davydovich Farber, Soviet prisoner of the Sonderkommando 1005 at Ponary (Vilnius), 1944-1970s
7 mai :
9.30 Polityki wydawnicze dotyczące dokumentów: zbiory tekstów / Editorial policies about documents : written collections 
Chair : Jacek Leociak (Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN/IBL PAN) – Agnieszka Haska (Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN/Żydowski Instytut Historyczny): „Inne poszlaki i dowody”. Działalność dokumentacyjna Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej / “Other leads and evidence”. The documentary activities of the Central Jewish Historical Commission
– Zofia Mioduszewska (Uniwersytet Warszawski, MHŻP „Polin”) : Powojenny dokument o walczącym Bundzie. Historia książki Getto walczy Marka Edelmana / A Postwar Document of the fighting Bund : History of Ghetto fights by Marek Edelman
– Ewa Koźmińska-Frejlak (Żydowski Instytut Historyczny): Seria “Wydanie krytyczne prac Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej” – założenia i wyzwania projektu / „Critical Edition of Central Jewish Historical Commission’s Works” Series – Assumptions and Challenges of the Project

– Audrey Kichelewski (Université de Strasbourg) : Un cas d’hybridation: les publications des landsmanshaftn dans la France de l’après-guerre / A case study in hybridation : landsmanshaftn’s publications in postwar France
– Judith Lyon-Caen (GRIHL-CRH-EHESS): Michel Borwicz et l’historiographie documentaire dans la France des années 1960 / Michel Borwicz’s documentary style of historiography in the French context (1960’s)
– Katrin Stoll (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie) / Stephan Stach (Halle): The documentary collection « Faschismus – Getto – Massenmord » (1960)

14.00 Zamknięcie konferencji / Closing of the conference